Filuppladdningsgränser

» Maximalt antal bilagor: 2
» Maximal storlek per bilaga: 15 MB
» Du får ladda upp filer som slutar med:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf

Stäng fönster